Med bidrag fra 21 aktører fra næringslivet og fra lag og organisasjoner er det et stort spenn i aktivitetene som kortet gir tilgang til.

– Aktørene har alle gitt veldig rause bidrag, og vi er veldig takknemlige på vegne av barna som får glede av dette tilbudet, sier Linda Skansberg Torstensen, som er prosjektleder i «Prosjekt Delta!» i NAV Ringsaker. Det er barneskolene i kommunen som i samråd med foreldre kan melde inn kandidater til aktivitetskortet. 

– Skolene kjenner barna godt, og ser hvem som har et slikt behov, sier Skansberg Torstensen.

Ta med en venn

Barna som får aktivitetskortet kan ta med en venn eller et familiemedlem på alle aktivitetene.

– Det å dele opplevelsene med noen andre, det å kunne invitere med en kompis eller ei venninne er jo så fint i seg selv, og det kan bidra til at barna får noe de kan føle seg litt stolte over, at de har noe å tilby andre også, sier avdelingsleder for sosiale tjenester, Monica M. Jørgensen. Det er første gang aktivitetskortet skal deles ut, og i år er det 100 barn som får tilbudet.